5.6.2 SECI-model

Organisaties bestaan uit individuen en die individuen vormen, samen met het archief, het kennisdepot van de organisatie. Om de organisatie te laten leren, is het van belang impliciete kennis bij individuen te expliciteren bijv. m.b.v het SECI-model van Nonaka & Takeutchi.
 
Hoe doe ik dat?