2.2.7 Kapitalen

Onder kapitaal verstaat men het geheel van hulpmiddelen en vooral productiefactoren om te kunnen ondernemen. Innoveren is een soort ondernemen en vergt dus ook de gerichte inzet van diverse vormen van kapitaal.

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor voldoende innovatief kapitaal
  2. U heeft voldoende intellectueel kapitaal in huis
  3. U beschikt over operationeel kapitaal (bijv. ervaring, routine etc.)
  4. U heeft het benodigde psychologische kapitaal
  5. U beschikt over het nodige sociale kapitaal
  6. U zwemt in het culturele kapitaal
  7. U vergeet niet de resultaten te oogsten.