2.8 DART

Bij innovatie behoort een passende manier van werken, de zogenaamde DART = dialoog, access, risks, transparance)-benadering.
 
Hoe doe ik dat? (nog invulllen)
 
a. Dialoog
b. Ondervragen, confirmeren
c. Evalueren
 
Methodologie
Een slimme stad (smart city) heeft voldoende verdiencapaciteit en heeft mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen. Een constante stroom van kennis is nodig voor analyse, planning, implementatie en beheersing (Kotler). Duurzame innovatie gaat vergezeld van kenniscreatie. 
Het onderzoek richt zich op duurzame festivals. Methoden zijn: interviews en vervolgens een gesloten vragenlijst. De vragenlijst is getest bij een klein panel en toegepast bij ondernemers van het festival. Klassieke innovatie is product-innovatie.
Traditionele innovatie richt zich op kostenreductie. Nieuwe innovatie maakt gebruik van kennismanagement: ronde tafelgesprekken, literatuurstudie, lerende organisaties, co-creatie. Groene innovatie betreft producten en werkprocessen. De omgeving draagt zorg voor authenticiteit, cultureel erfgoed (heritage) en onderhoud
Variabelen zijn: globalisering, kennismanagement, innovatie, gebieden van duurzame innovatie, achtergrondkenmerken van bedrijven. Deze variabelen verklaren (het succes) van duurzame innovatie (Sustainable Innovation = SI). De vragenlijst is getest bij een panel van 20 ondernemers en daarna is het onderzoek uitgevoerd bij 51 festival ondernemers. 
Variabelen zijn:
a. Achtergrond van de ondernemers/ondernemingen = descripties SI, Glob, KM, Inn, Read, OrgLearn
b. Attitude t.a.v. globalisering, km, innovatieprocessen, duurzame innovatie en lerende organisaties
Vergelijking descriptieve gegevens met attitude
Model: grootte onderneming (seize)---→ KM---→ SI
KM blijkt de intermediaire variabele. (FM: kennis is bepalend voor innovatie). 
Casus Meerdaags Popfestival als co-creatie’
Co-creatie is een nieuwe vorm van leren en is ontwikkeld in de industrie. Traditioneel richt waarde-creatie zich op het ontwikkelen van producten of diensten. De nadruk ligt op verkoop (sales) en marketing. 
Co-creatie legt de nadruk op Experience, op de interactie tussen gebruikers (klanten, consumenten). Co-creatie onstaat van onderop (bottom-up). Co-creatie is de toekomst voor concurrerende bedrijven en instellingen. 
De festivalbranche is inmiddels conservatief. De belangstelling voor inmiddels traditionele popfestivals, zoals Pink Pop, neemt af. 
Onderzoek is uitgevoerd bij bezoekers van traditionele festivals. De deelnemers aan het onderzoek treden met elkaar in contact, voeren discussies en bedenken nieuwe oplossingen.