2.2.4.4 Einstein

The Placemaking Tube is een beeld van Einstein. De kosmos bestaat uit verschillende universa, die met elkaar zijn verbonden via een zwart gat. Via het zwarte gat bereikt men een nieuw universum. In filosofische zin zijn universa wereldoriëntaties (worldviews, paradigma’s, rootmetaphors) die men via placemaking kan verbinden. Placemaking is daarbij een vorm van informeel co-creeren, lummelen, netwerken, lobbyen voor nieuwe ideeen en dus ook voor het loslaten van oude ideeen. Fantaseren of inspiratie opdoen hoort daar ook bij.