2.6 Wereldorientatie

Van Dinten maakt een onderscheid tussen vier fundamentele, niet tot elkaar herleidbare vormen om de wereld te ordenen, zogenaamde wereldorientaties: