1.7 MC-uitgangspunten

Metacompetentieve uitgangspunten (MCU) zijn de theoretische aannames en vooronderstellingen om de toepassing van metacompetenties zoals communiceren, organiseren, samenwerken etc. inzichtelijk te maken.

Hoe doe ik dat? 

  1. U werkt altijd binnen een bepaalde setting of situatie met specifieke kenmerken, een context
  2. U werkt altijd binnen of vanuit een bepaalde cultuur
  3. U werkt altijd binnen of vanuit een of meer kaders
  4. U bent wederkerig
  5. U bent interactief
  6. U voldoet aan logische, sociale en wettelijke eisen, u vervult voorwaarden
  7. U beseft, zeker gezien de multifunctionaliteit van MCU, het belang.

Meer weten? Zie 4.3 Metacompetenties