1.7.2.1.2 Gevolgen

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor uw handelen. Steeds dient men als het ware een vertaalslag te maken van abstracte ontwikkelingen naar concrete praktijksituaties.   

Hoe doe ik dat? 

  1. U realiseert zich dat interactiviteit vereist is om tot succesvolle vertaalslagen te komen. Dat vereist oog voor en grip op het informatieverwerkingsproces, maar ook voor zaken als eigenaarschap en motivatie om een passieve consumentrol bij de ander te voorkomen
  2. U beseft dat domeinen als de gezondheidszorg en het onderwijs hybride gemeenschappen zijn. Enerzijds is er sprake van een hechte dorpsgemeenschap, anderzijds van een 'global village’ dat steeds zakelijker opereert. Dat vereist differentiatie, het vermogen om te kunnen leven met dilemma’s en ambivalentie 
  3. U realiseert zich dat deze differentiatie niet vanzelf spreekt en dat het van belang is om mensen op te leiden tot volwassen professionals.