1.7.2.1.3 Eigen positie

Deel uitmaken van een groep of groter geheel vergt een zorgvuldige benadering van de onderlinge verhoudingen.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat uw handelen niet in een vacuüm plaatsvindt, maar in belangrijke mate een sociale activiteit is. De sociale omgeving, i.c. de organisatie waarin men werkt, vervult daarmee een dubbelrol. De organisatie treedt niet alleen op als facilitator of organisator van uw functioneren, maar uw functioneren vormt ook de (bij voorkeur lerende) organisatie
  2. U bent onderdeel van een groter geheel d.w.z. u stemt uw handelen af op die van de organisatie om u heen.