1.7.3.1 Functionaliteit

Onder het klassieke functionele kader, men spreekt ook wel van scientific management, verstaat men het geheel van rationele ordeningsmechanismen, waarbij eenduidige doelstellingen aanwezig zijn die men zo efficient mogelijk tracht te bereiken. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U streeft naar eenheid en rationaliteit 
  2. U gaat uit van de wijze waarop u de organisatie structureert m.b.v. systemen en gestandaardiseerde eenheden, u focust op architectuur
  3. U ziet de organisatie als een te besturen en controleren object, u focust op management
  4. U bent gericht op het maximaliseren van doelmatigheid
  5. U hanteert een modernistisch cultuur- en mensbeeld (zie 2.5.1 Moderne cultuur).