2.3.2.1 Rationaliteit

Rationaliteit verwijst naar een eenduidige, consequent logische, bij voorkeur wetenschappelijke benadering van probleemoplossen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat absolute rationaliteit niet bestaat. U gaat uit van beperkte rationaliteit
  2. U gebruikt, al u toch tot een besluit moet komen, een aantal vuistregels
  3. U schept één gemeenschappelijk waardenkader
  4. U komt tot eenheid door vast te houden aan eenmaal bereikte logische consensus.

Meer weten? Zie Ecologische rationaliteit