1.7.3.1.4 Doelmatig

Men spreekt van doelmatigheid of efficientie als de kosten (inspanningen en uitgaven) daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en in verhouding staan tot de opbrengsten.