1.7.3.2.3 Synergie

Synergie is het laten ontstaan van een nieuwe ordening, waardoor er energie vrijkomt. 

Hoe doe ik dat? 
  1. U hanteert de wereldbeelden van Argyris als meta-ordening
  2. U betreft deze kennis op het creeren van synergie door middel van (intern) advieswerk
  3. U kiest voor passende onderzoekmethodiek i.c. veldonderzoek
  4. U bent in staat om ondanks de complexiteit een onderscheid te maken naar (zeven archetypische) catastrofen
  5. U maakt gebruik van de chaostheorie en autopoiese (zelfordening)
  6. U neemt kennis van enkele casus
  7. U beseft dat synergie voortkomt uit emergentie
  8. U bent als veranderkundige primair een puzzelaar, een (probleem)oplosser
  9. U bevordert synergie in uw eigen projecten.
 
Meer weten? Zie: Rob Zuijderhoudt