1.7.3.2.3.2 Advieswerk

Advieswerk richt zich op het veranderen van organisaties.

Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat organisaties steeds vaker complexe, adaptieve, dynamische systemen zijn, die dankzij interacties van actoren zichzelf ordenen. Het zijn zelfscheppende systemen (autopoiese) met veel ruimte voor de rol van intern adviseur (ELO-Organisatie: Intern adviseur)
  2. U maakt gebruik van de complexiteits- en systeemtheorie zodat u een universele taal kunt combineren met wiskunde principes, multidisciplinariteit, systeemlogica als aangrijpingspunt, zonder afbreuk te doen aan inventieve of creatieve oplossingen van complexe vraagstukken
  3. U improviseert
  4. U accepteert dat oplossingen ook altijd weer leiden tot nieuwe problemen; elk voordeel heeft zijn nadeel!

Meer weten? Zie ook: Boudewijns: Leervermogen van organisaties