2.3.1.3.4.1 Autopoiese

Autopoiese is het fenomeen dat er in complexe systemen altijd ergens een soort (zelf)organisatie plaatsvindt. Het is van belang hiermee terdege rekening te houden want hoewel het vaak onzichtbaar is, heeft dit fenomeen grote gevolgen voor praktisch handelen.

Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat complexe organisaties een hoge mate van chaos vertonen zodat uiteindelijk maar een beperkt aantal wetmatigheden echt gelden
  2. U realiseert zich dat elk proces deels tot nuttig verbruik en deels tot afval leidt 
  3. U begrijpt dat synergie een sprong is die leidt tot nieuwe ordening. Teveel verandering en te snelle groei leidt tot chaos 
  4. U realiseert zich dat zelfordening alleen kan ontstaan door loslaten. 

Meer weten? Zie Zelforganisatie