1.7.3.2.3.8.1 Improviseren

Improviseren verwijst naar een manier om problemen op te lossen in dusdanig complexe situaties dat men maar zeer beperkt kan plannen of weinig grip heeft op de omstandigheden.

Hoe doe ik dat?

  1. U tracht steeds bedreigingen om te zetten in kansen, u ontwikkelt programma’s
  2. U beseft dat u een bijzondere rol vervult als improvisator
  3. U neemt kennis van een illustratieve casus
  4. U verbindt kwaliteitszorg aan persoonlijke ontwikkeling
  5. U stimuleert het delen van kennis en onderlinge uitwisseling in proeftuinen, werkontmoetingsplaatsen, netwerken, kennisplatformen etc. 
  6. U stelt mensen centraal en biedt ruimschoots de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen
  7. U cultiveert gevoelens: poëzie, literair schrijven, verhalen maken zonder censuur