1.7.3.2.3.8.1.1 Programma

Een programma is een indeling van toekomstige gebeurtenissen, doorgaans in de vorm van een intentieverklaring op basis waarvan anderen hun verwachtingen kunnen afstemmen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U vult uw rol van adviseur in
  2. U stelt een diagnose op basis van het inventariseren van knelpunten
  3. U maakt een selectie gemaakt van de 5 medewerkers, die de meeste invloed hebben op de kwaliteit
  4.  De adviseur lokt tegenstrijdige opvattingen uit. Deze bieden aangrijpingspunten voor verandering. Medewerkers voeren de verandering zelf uit; dit betekent zelforganisatie. De knelpuntenanalyse is goedkoop en effectief. Directe verwoording is mogelijk. Vb. knelpunt: klanten krijgen slecht advies van de organisatie. Vb knelpunt: adviseurs werken extern bij de klant; dit leidt intern tot communicatieproblemen