1.7.3.2.3.8.1.2 Improvisator

De rol van improviserend adviseur wijkt op een aantal punten af van wat men gewend is van een adviseur. Het is van belang daarmee rekening te houden.

Hoe doe ik dat?

 1. U zorgt voor voortgangscontrole
 2. U werkt ervaringen uit
 3. U signaleert knelpunten
 4. U introduceert nieuwe vaardigheden en inzichten
 5. U ontwikkelt Doe het zelf- programma's
 6. U legt bedrijfsbezoeken af en herstelt waar nodig het krediet voor verandering
 7. U bevordert zelfordering door middel van een doorbraak
 8. U wisselt oplossingen uit in een veilige sfeer en doorbreekt de demoralisatie en verlamming
 9. U (h)erkent weerstand (verdedigend gedrag, boosheid) en buigt dit met behulp van humor en omdenken om in krediet 
 10. U intervenieert vooral doort kritisch te spiegelen
 11. U stimuleert groei.