1.7.3.2.3.6 Casus

Casus van improviserend adviseurschap (BvL)

  1. Apparatenbouwer = complex adaptief systeem
  2. Opdracht: uitvoeren van een audit
  3. Probleem: incidenten, een grote hoeveelheid informatie, werkwijze is onoprecht (financieel belang is belangrijker dan het bieden van een technische oplossing).
  4. Feitelijke praktijk: eenderde werk, eenderde overleg en coördinatie, eenderde verlies aan tijd.
  5. Kenmerken: in deze bedrijfscultuur dekken de medewerkers zich tegen elkaar in. Samenwerking is uitsluitend gericht op het overleven. Verbeterteams en verbeterprojecten mislukken. Oorzaak: verstarring, zowel cognitief als emotioneel. De organisatie bestaat uit een verzameling overlevers. De medewerkers zoeken een rustige werkplek. Het organisatieontwerp is ondoorzichtig. De organisatie is ziek.
  6. Symptomen: medewerkers zijn ziek, op vakantie, afwezig; niemand is verantwoordelijk/eigenaar; Alles hangt met alles samen; afrekencultuur; afleidingsmanoeuvres/mist; afspraken niet nakomen; werkdruk, voor ons hoeft het niet; onduidelijk of iets werkt; niet persoonlijk aanspreken
  7. Interventie adviseur: disfunctioneel gedrag benoemen, kritisch spiegelen, provocatief adviseren, doorbreker zoeken. Deze organisatie is een sterfhuis. U verlies uw baan.
  8. Provocatief adviseren. Adviseur 1 zegt tegen adviseur 2 in aanwezigheid van de cliënten: heb je ooit een directeur meegemaakt die niet in staat is om zijn eigen medewerkers te benoemen (de directeur is niet in staat tot ....).