1.7.3.4.2 Gelaagdheid

Gelaagdheid verwijst naar het fenomeen dat informatie vaak meer dan een betekenis kan hebben. Die dubbelheid is deels onvermijdelijk en vraagt om een verbreding van de klassieke rationele of eenduidige visie.

Hoe doe ik dat?

  1. U combineert ratio en gezond verstand met associatie, creativiteit en intuitie. U beseft dat u niet alleen dingen weet zonder dat u weet hoe u ze weet, maar dat u ook goede 'invallen' kunt krijgen of dat een idee zich aan u kan 'opdringen' (zie ELO-Denkhulp: Kennismanager)
  2. U beseft dat verreweg het meeste van wat u aan kennis in huis heeft, zich ergens op de achtergrond bevindt en vrijwel onbewust zijn goede werk doet. Polanyi spreekt dan ook van 'tacit knowledge' (zie 2.5.2.5.).