1.7.3.6 Metaforen

Veel opvattingen over kaders zijn gebaseerd op metaforen, passend bij de tijd waarin ze werden ontwikkeld, zoals bijv. 'de geoliede machine' uit het machine- of mechanisatietijdperk. Tegenwoordig hanteert men vaak het brein als metafoor, al of niet voorzien van soft- en harddware. Bij iedere metafoor hanteert men andersoortige uitgangspunten. Metaforen maken het mogelijk om complexe zaken hanteerbaar te maken door ze als het ware samen te vatten tot een beeld. Dat beeld ontleent men aan achter- of onderliggende, vaak meer vage noties over de wereld en de mens in elkaar zitten. Het meest opmerkelijke verschil in metaforen bestaat in termen van leven(d) of dood.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat metaforen en wereld- of mensbeelden nauw samenhangen en daardoor ook verwarrend kunnen zijn (zie 2.4 Mensbeelden).