1.7.6.3 Rechtsvormen

Metacompetenties gaan gepaard met ordenen en sturen en dat impliceert structureren, het verdelen van de macht en het vastleggen van dit alles in juridische zin. Het is van belang dat men de juiste rechtsvorm kiest voor de activiteiten die men ontplooit.

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest voor rechtstreekse eigen aansprakelijkheid in een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (RP) 
  2. U kiest voor een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid (RP).