1.7.6.3.1 Zonder RP

Als men er voor kiest om (als ondernemer) met zijn privevermogen aansprakelijk te zijn voor de eventuele schulden van de onderneming, spreekt men van een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid.

Hoe doe ik dat? 

  1. U kiest voor een eenmanszaak; bij de eenmanszaak is de eigenaar helemaal zelfstandig. Er kunnen meer mensen werken in een eenmanszaak, er kunnen immers personeelsleden aangenomen worden. De eigenaar van een eenmanszaak is aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden. Er is geen onderscheid tussen privé- en ondernemingsvermogen
  2. U richt een vennootschap onder firma (VOF) op, een samenwerkingsvorm waarin twee of meer partners een bedrijf voeren. De partners zijn de ”vennoten” of ”firmanten”. Iedere vennoot brengt iets in het bedrijf: geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill. Een belangrijk kenmerk van de VOF is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten
  3. U begint een commanditaire vennootschap (CV), een bijzondere vorm van de VOF, waarbij er echter twee soorten vennoten zijn: beherende en stille (commanditaire) vennoten. De stille vennoten zijn alleen financieel betrokken. Zij mogen niet namens de commanditaire vennootschap naar buiten treden. Beherende vennoten zijn met hun gehele privévermogen aansprakelijk als de vennootschap de verplichtingen niet nakomt 
  4. U wordt lid van een maatschap, een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (”maten”) die ieder iets inbrengen (arbeid, geld of goederen). Het voordeel hieruit wordt gedeeld. Anders dan een vof hoeft er in deze geen sprake te zijn van bedrijfsvoering.