1.7.6.2 Logica

Noodzakelijke en/of voldoende voorwaarden (condities) zijn termen uit de logica die worden gebruikt bij 'als A, dan B' gevolgtrekkingen. Om van professioneel handelen te spreken, moet men zorgen dat aan een aantal van dit soort logische voorwaarden wordt voldaan. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U onderscheidt verschillende redeneervormen
  2. U vervult noodzakelijke voorwaarden; dit zijn voorwaarden zonder welke communicatie, organisatie etc. niet echt goed mogelijk is, bijvoorbeeld de aanwezigheid van diverse vormen van kapitaal, zoals persoonlijk, sociaal, cultureel, professioneel, intellectueel en innovatief kapitaal (zie 2.1.1.6. Classificatie van kapitalen).
  3. U vervult voldoende voorwaarden; dit zijn voorwaarden die, zonder andere voorwaarden, op zich al leidt tot het relevante gevolg. Zo is de bewuste aanwezigheid van een andere mens al voldoende voorwaarde voor organisatie, een duo of groep kan zichzelf niet 'niet-organiseren' 
  4. U vervult nooodzakelijke en voldoende voorwaarden; dit zijn voorwaarden die beide bovengenoemde eigenschappen bezitten 
  5. U kent de logische structuur van voorwaardelijke formuleringen; bij een als A, dan B-gevolgtrekking' is de bijzin 'als A' de conditionele bijzin, terwijl de hoofdzin 'dan B' doorgaans de conclusie of consequent wordt genoemd.