1.3.1.6 Functie & Vorm

De functie en de vorm van educatie zijn nauw met elkaar verweven. Op de eerste plaats vanwege het principe 'vorm volgt functie', maar ook omdat men vooral processen beter begrijpt als men weet waartoe ze dienen, wat hun functie is. Het is daarom handig om uit te gaan van betekenisvolle situaties of begrippen die men vervolgens op verschillende manieren kan analyseren. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert de rollen die men als consultant kan vervullen als leidraad (zie bijv. Colofon: CanMEDS-model)
  2. U onderkent het fractal-kaakter van professioneel handelen d.w.z. u weet dat u aan iedere praktijksituatie altijd drie dimensies kunt onderscheiden: inhoud, proces & vorm. Elk (deel)aspect op elk van deze drie dimensies kunt u op hun beurt wederom op dezelfde wijze opdelen in dezelfde drie dimensies; 
  3. U weet dat u behalve zaken kunt opdelen en analyseren, diezelfde zaken ook kunt integreren en als betekenisvolle gehelen kunt behandelen. Zie bijv. ELO-Colofon: probleem-gestuurd stappenplan in combinatie met het VETO-oefenprincipe.