1.1.1 Schaalgrootte

De grootte van een organisatie omvat formeel gezien zowel de schaalgrootte (scale) als de reikwijdte (scope). Onder de schaalgrootte verstaat men de omvang, middelen en faciliteiten die men tot zijn beschikking heeft voor de vervulling van taken en functies. Onder de reikwijdte verstaat men het aantal verschillende taken of functies. Doorgaans gebruikt men de term schaalgrootte als overkoepelend begrip en koppelt men dit aan de mate van structuur binnen de organisatie.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat er van uit dat grotere organisaties meer specialisatie van taken en differentiatie van onderdelen mogelijk maken, alsmede een verder ontwikkelde administratieve component
  2. U beseft dat grotere organisaties doorgaans afdelingen hebben met een grotere gemiddelde omvang
  3. U gaat er van uit dat grotere organisaties meer geformaliseerde processen hebben.