2.3.1.1.2 Technologie

Technologie is een systeem, gebaseerd op de toepassing van kennis, dat tot uiting komt in fysieke objecten en organisatievormen, gericht op het bereiken van bepaalde doelen.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat technologie vaak wordt gezien als toepassing van nieuwe natuurwetenschappelijke inzichten voor praktische doeleinden in de vorm van 'snufjes & high tech'
  2. U weet dat technologie vooral om het verwezenlijken van een doel gaat, dat het toegepaste wetenschap is
  3. U gebruikt technologie ook om de stand van zaken op dit gebied weer te geven.

Meer weten? Zie Soorten systemen