1.1.3 Omgeving

Onder de omgeving van een organisatie verstaat men vooral het sociale milieu, het geheel van sociale, maatschappelijke en culturele factoren dat van invloed is op de mensen in de organisatie en op grond waarvan men een soort levenstijlen kan onderscheiden.

Hoe doe ik dat?

  1. U denkt in termen van burgers, ambtenaren en ondernemers
  2. U hanteert een indeling naar sociale mobiliteit, zoals bijv. Yuppen, generatie X etc.
  3. U hanteert een van de vele andere indelingen.