1.3.2.3.5 Autopoiese

Autopoiese is het fenomeen dat er in complexe systemen altijd ergens een soort (zelf)organisatie plaatsvindt. Het is van belang hiermee terdege rekening te houden want hoewel het vaak onzichtbaar is, heeft dit fenomeen grote gevolgen voor vooral complexe organisaties.

Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat complexe organisaties een hoge mate van chaos vertonen zodat uiteindelijk maar een beperkt aantal wetmatigheden echt gelden, zoals de wet van behoud van energie
  2. U realiseert zich dat elk proces deels tot nuttig verbruik en deels tot afval leidt (entropie en chaos)
  3. U bent bekend met het fenomeen 'dissipatieve structuur' dat vergelijkbaar is met een draaikolk. Een  proces slaat op hol en wordt onbeheersbaar. Water koken verloopt aanvankelijk stabiel, daarna ontstaat chaos: het water wordt onstuimig en springt uit de pan. Synergie is een sprong, die leidt tot nieuwe ordening. Teveel verandering en te snelle groei leidt tot chaos 
  4. U realiseert zich dat zelfordenig alleen kan ontstaan door loslaten. Een voorbeeld is flexwerk. De traditioneel werktijd (van 9.00 tot 18.00 uur) wordt losgelaten. Medewerkers mogen hun tijd zelf indelen. Zij nemen hun werk mee naar huis. Ze communiceren door gebruik te maken van de mobiele telefoon en internet. Na verloop van tijd ontstaat nieuwe regels op het gebied van telewerken.