1.2.1 Socialisatie

Socialisatie is het proces waardoor een individu lid van de maatschappij leert worden of in geval van professionals van een beroepsgroep. Men maakt zich een samenhangend geheel van normen en waarden eigen. Deze (beroeps)cultuur draagt men vervolgens vaak levenslang mee en uit.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat dit eigen maken vooral impliciet plaatsvindt
  2. U weet dat uw gezin van herkomst de eerste versie van dit ''verborgen curriculum' was
  3. U realiseert zich dat het gaat om factoren als sociaal milieu, sekse, etnische groepering en godsdienstige achtergrond, alsmede de interactie ervan met de eigen persoonlijkheid
  4. U weet dat onder normale omstandigheden (met weinig ingrijpende gebeurtenissen) dit geheel van waarden normen stabiel blijft; de normale adaptatie zorgt voor stabiliteit
  5. U beseft dat u zich juist bij confrontatie met ingrijpende gebeurtenissen bewust wordt van uw eigen gedrag. Dit soort botsingen kunnen dan ook tot ingrijpende veranderingen leiden
  6. U weet dat u als professional uw waarden en normen regelmatig moet herijken, bij voorkeur op eigen initiatief m.b.v. reflectie.