1.2.3 Religie

Religie of levensbeschouwing is een stelsel van waarden en normen dat in vergaande mate het gebruik van professionele competenties reguleert. Het is daarom van belang het fenomeen religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond bewust zorgvuldig te hanteren.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met specifieke geboden; bepaalde gedragingen zijn, ook op zakelijk  gebied, min of meer verplicht. Zo kunnen er verschillende interpretatis zijn van begrippen als 'afspraak, belofte' etc. 
  2. U bent bekend met verboden; bepaalde gedragingen zijn, al of niet strikt, verboden en op het overschrijden van deze verboden staan forse sancties
  3. U heeft weet van wat geoorloofde is; tussen gebod en verbod zitten al die zaken die geoorloofd zijn. Dit betekent dat ze weliswaar niet formeel gereguleerd zijn, maar desondanks kan sprake zijn van grote sociale druk 
  4. U heeft oog voor praktische zaken; verschillen in waarden en normen komen ook of wellicht zelfs juist tot uiting op praktisch niveau.