2.2.3.1 Cynefin-model

Het Cynefin-model van Snowden maakt een onderscheidt in de mate waarin er sprake is van orde of wanorde in een bepaald systeem zoals menselijke organisaties. Iedere staat van (wan)orde vraagt namelijk om een fundamenteel andere benaderingswijze.

 

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt kennis met de visie achter het Cynefin-model, het raamwerk
  2. U neemt kennis van situaties die men kan kenmerken als eenvoudig
  3. U verdiept zich in situaties die te boek staan als ingewikkeld
  4. U bestudeert situaties die zich laten samenvatten als complex
  5. U neemt kennis van situaties die zich kenmerken als chaotisch of wanorde
  6. U begrijpt dat complexiteit vraagt om een andere blik op de praktijk, om omdenken

Meer weten? Zie Visualisatie Cynefin