2.2.3.2 Eenvoudig

Een probleem of vraagstuk is simpel of eenvoudig als eigenlijk onmiddellijk duidelijk is wat er moet gebueren. Er is maar één mogelijke actie of oplossing mogelijk, een recept, en in dat geval spreekt men dan ook van 'best' practice. Het oplossen van eenvoudige rekensommen of taalpuzzletjes is hiervan een voorbeeld. Er is sprake van simpele systemen, waarin causale relaties tussen componenten stabiel en overzichtelijk zijn. Denk aan een mechanische aandrijving. Dat vereist een set van componenten, die in een bepaalde volgorde en verhouding bij elkaar gebracht moeten worden. Als het raderwerk adequaat op elkaar wordt aangesloten dan ‘werkt’ het. We weten waarom het zo gaat: we kennen de mechanismen van het raderwerk en weten waarom het zo werkt. Er is een stabiele relatie tussen een beperkt aantal componenten en dat zorgt voor het label van een simpel systeem: kenbaar, begrijpelijk, te beschrijven en overdraagbaar op anderen.