2.2.2.1.3 Ingewikkeld

Men spreekt van een ingewikkeld probleem als er verschillende acties/oplossingen mogelijk zijn, waarbij een expert een goed onderbouwde en voor anderen acceptabele keuze kan geven.

                       

Hoe doe ik dat? 

  1. U weet dat ingewikkelde systemen stabiele causale relaties tussen de componenten kennen, maar dat ze door de veelheid aan componenten moeilijk zijn te doorgronden
  2. U beseft dat de causale relaties zelf ingewikkeld kunnen zijn doordat ze studie vereisen om ze ten eerste te ontrafelen, te begrijpen en vervolgens toe te passen
  3. U realiseert zich dat het systeem met de juiste expertise en ervaring kenbaar is
  4. U weet dat men een en ander kan vastleggen in een handleiding
  5. U weet dat, als de werking eenmaal ontrafeld is, het systeem ook voorspelbaar en beheersbaar is
  6. U beseft dat wie het systeem begrijpt, het in principe ook kan bouwen, repliceren, gericht beïnvloeden en voorspellen
  7. U weet dat de basis van (simpele en) ingewikkelde systemen stabiele en lineaire causale relaties zijn; er geldt a leidt tot b

Meer weten? Zie Cynefinmodel toelichting