1.1.7 Ecologische Ratio

Ecologische ratio gaat er van uit dat de mens verschillende soorten oplossingsstrategieën, vuistregels en ezelsbruggetjes (heuristieken) hanteert die niet zozeer gericht zijn op het vinden van de beste oplossing, maar op het vinden van een oplossing die goed genoeg is. 

Hoe doe ik dat?

  1. U realiseeert zich dat er naast formele ratio en calculus, doorgaans samengevat als universele regels of algoritmen, nog vele andere, meer particuliere manieren zijn om problemen snel op te lossen, zogenaamde eco-heuristieken
  2. U gaat er vanuit uit dat de discrepanties die optreden tussen formele logica en deze heuristieken geen fouten zijn maar passen binnen de context van omgaan met (fundamentele) onzekerheid en complexiteit. Al die heuristieken samen vormen een adaptieve toolbox
  3. U beseft dat als er verschillende ratio's zijn, u op metaniveau moet kunnen kiezen.