1.1.7.2 Toolbox

Een adaptieve toolbox (gereedschapskist) is handig om maatwerk te leveren op het gebied van probleemoplossen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat de toolbox een aantal vaste regels (zoek- en stopinstructies) en principes omvat om beslissingsregels of heuristieken mee te bouwen, de elementen
  2. U maakt daarnaast gebruik van mentale kerncapaciteiten (geheugen, tellen, objectherkennig etc.) om de elementen samen te voegen tot heuristieken. U hanteert een bouwplan
  3. U maakt gebruik van een beperkt aantal regels die snel, maar onnauwkeurig werken en onderling weinig samenhang vertonen, de vrije algoritmen.