2.3.2.2.2.1 Eco-heuristieken

Eco-heuristieken zijn vuistregels of ezelsbruggetjes die als beslissingsregels fungeren voor een bepaald soort complexe problemen. Om de passende eco-heuristieken in te kunnen zetten, is het handig om overzicht te hebben en ze van elkaar te kunnen onderscheiden.

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert herkenningsheuristieken, zoals de representativiteit- en fluency-heuristiek
  2. U gaat uit van van 'take the best' of 'fast and frugal'; u kent de one reason heuristiek
  3. U hanteert de beschikbaarheidsheuristiek
  4. U werkt met de trade-off principe, tallying
  5. U werkt met satisficing heuristieken
  6. U werkt met 'voor wat hoort wat' en 'volg de meerderheid'; u gebruikt sociale heuristieken

Meer weten? Zie Preferentiele logica