2.1.1.1 Sociaal debat

In de postmoderne tijd (het digitale tijdperk) ontstaat een nieuw type professional: de kenniskunstenaar of creatieve professional (Van de Wiel). De creatieve professional biedt ondersteuning bij de overgang naar de postmoderne maatschappij. 

Een voorbeeld is stedelijke gebiedsontwikkeling. Moderne steden met hun uitgebreide Vinex wijken, waarbij werken en wonen strikt gescheiden zijn, maken plaats voor steden, die ontworpen worden als landschapsparken vanuit het concept van ‘green cities’. 

In de gezondheidszorg ontstaan nieuwe concepten. De architectuur van nieuwe ziekenhuizen (bijvoorbeeld het Erasmusziekenhuis) is Rotterdam is een visualisatie van nieuw denken. 

De creatieve professional toont transformationeel leiderschap. Transformationeel leiderschap vereist een andere manier van denken en doen. Dweck noemt dit een ‘growth mindset’ 

Leiderschap verschilt van management. Management richt zich op het goed uitvoeren van activiteiten (‘de dingen goed doen’). Leiderschap richt zich op de toekomst en het stimuleren van innovatie (‘de goede dingen doen’).  

 

In de postmoderne samenleving wordt van elke professional persoonlijk leiderschap gevraagd. Volgens Rotmans maken we de transitie naar een ander tijdperk (Rotmans). Bestaande instituties dreigen te imploderen. Huidige businessmodellen zijn gedateerd. 

Leiderschap in de postmoderne tijd dienstverlenend. Een creatieve professional werkt faciliterend. Dit betekent anticiperen op de toekomst, ecologisch verantwoorde keuzes maken en passende oplossingen bedenken die bruikbaar zijn in een specifieke context. De MCG is potentieel een belangrijk middel om de sociale problematiek die zich op grote schaal voordoet in de Westerse wereld op te lossen. 

Voorbeelden/casuisitek

  1. Economie
  2. Millieu(Wiebes)
  3. Organisaties ()
  4. Bedrijfskunde (Pauli)
  5. Onderwijs & Opleiding
  6. Geneeskunde en zorg
  7. Archeologie
  8. Museum
  9. Kunstbeschouwing
  10. ....