2.1.1.1.1 Economie

Elk vakgebied kent uitgangspunten (axioma’s, premissen). Zo bevindt de economie zich nu op het omslagpunt van twee basale opvattingen:

  1. Klassiek: Goods-services Logic
  2. Nieuw: Service Dominant Logic (SDL)
  3. Toepassingsgebied SDL: Kenniseconomie
  4. SDL; ethiek aan de hand van Adam smith
  5. SDL: service
  6. SDL: werking.