2.1.1.1.1.2 SDL

In de SERVICE Dominant Logic gaat het om:

  1. de relatie tussen actoren, die gekenmerkt wordt door de uitwisseling van service
  2. service bestaat uit het activeren van ‘operant resources’, bestaande uit gespecialiseerde kennis en vaardigheden
  3. Operante resources zijn immaterieel (intangible). Klanten (consumenten, cliënten, patiënten, studenten) werken samen met leveranciers (producenten) op basis van co-creatie en co-productie
  4. Operant resources verschillen van ‘operand resources’.  Operand recources bestaan uit het  opbouwen van een surplus aan materiele goederen, uitgedrukt in geld. Het belang van de producent staat voorop.
  5. Operant resources (competenties) zijn zowel beschikbaar voor producten en consumenten. Zij zijn immaterieel en geschikt voor verdere doorontwikkeling in de vorm van applicaties. ‘Operant resources’ zijn competenties.