2.1.7 Systeemwereld

Onder systeemwereld verstaat men de eigen context in termen van systeemlogica. Centraal daarbij staat het denken in termen van samenhang.

Hoe doe ik dat?

  1. U richt zich op de som der delen, het fenomeen verzameling
  2. U richt zich procesmatig op de dynamiek
  3. U beseft dat sprake is van een strategische arena
  4. U weet dat er sprake is van zelf-organisatie.