2.3.1.3 Ontwikkeling van complexiteit

Het systeemdenken heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld in termen van complexiteit. Wat begon met bestuderen van relatief simpele verzamelingen is via dynamisch en politiek denken uitgegroeid naar de wetenschap van complex adaptieve systemen.

Hoe doe ik dat?

  1. U richt zich op het begrip verzameling
  2. U kijkt procesmatig naar dynamiek
  3. U beseft dat er vaak sprake is van een strategische arena
  4. U weet dat er sprake is van zelf-organisatie
  5. U bestudeert complex adaptieve systemen
  6. U beseft dat complexiteit ook kan leiden tot catastrofen
  7. U onderkent de complexiteit van communicatie
  8. U onderkent de complexiteit van educatie.

Meer weten? Zie Systeemtheorie