2.2.2.1.7 Omdenken

Omdenken verwijst naar het op een andere manier kijken naar complexe vraagstukken. Vaak betreft het al lang bestaande, onoplosbare problemen, zogenaamde taaie of trage vragen, omdat ze zich aan de gebruikelijke, analytische manier van probleemoplossen onttrekken.

Hoe doe ik dat?

  1. U past uw manier van denken aan bij de dynamiek die zich in het complexe systeem voltrekt. U hanteert een adaptieve strategie
  2. U beseft dat het huidige systeem wellicht in evenwicht is, maar dat het altijd de vraag of dat evenwicht past bij de huidige en toekomstige problematiek. U verdiept zich in fragilteit
  3. U maakt maximaal gebruik van de kracht van bestaande structuren en mechanismen. U verdiept zich in institutionaliteit 
  4. U weet dat er sprake is van onvoorspelbaarheid, maar dat u veranderingen wel snel kunt signaleren en te duiden op hun mogelijke gevolgen. U houdt rekening met emergentie.

Meer weten? Zie Cynefinmodel toelichting