2.x Kantelpunten

Systemen kunnen plotseling ‘omslaan’. Een bekend voorbeeld is de vorming van kroos in een sloot. Heel lang is de situatie stabiel en is de sloot ecologisch in balans. Plantengroei en begrazing door vissen houden elkaar in evenwicht en de sloot helder, ondanks schommelingen in temperatuur. Maar plotseling slaat het systeem om. In korte tijd vormt zich een verstikkende laag kroos op de sloot die haast niet te verwijderen is. Ook het nieuwe systeem is stabiel en gericht op het neutraliseren van invloeden van buitenaf. 

 

           Beschrijving: Macintosh HD:Users:harryvandewiel:Desktop:StabielInstabielSysteem.jp2

 

 

Afhankelijk van de mate van (in)stabiliteit van een systeem kan men met de hierboven besproken Kai-zen- en Lean-principes een systeem beïnvloeden. Kantelpunten en de daaruit voorkomende kritische omslagen zijn cruciaal om systemen te begrijpen. Complexiteit maakt voorspellen en manipuleren lastig, maar juist via de weg van het begrijpen van kantelpunten en kritische omslagen is gerichte beïnvloeding op langere termijn tot op zekere hoogte mogelijk. Daarbij gaat het niet zozeer om het afdwingen van geluk als wel om het voorkomen van ongelukken. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard!