2.2.6.2 Onvoorspelbaarheid

Typ hier de Groepen mensen, sociale systemen, zijn zo mogelijk nog complexer dan andere systemen. Gedrag modelleren is dan ook vrijwel onmogelijk, zeker niet als dat gebeurt op basis van mechanistische modellen. Deze modellen doen geen recht aan de dynamiek, intentionaliteit en leervermogen van menselijk handelen. Gedragsmodellen, zoals onderstaande Activiteiten-systeem van Engestrom, zijn dan ook gericht op het inzicht geven in, en het (retrospectief) kunnen begrijpen van gedrag. Van accurate voorspelling van gedrag is,  ondanks alle claims in die richting, zelden sprake.  

figuur