2.2.6.3 Netwerken

In deze tijd is er sprake van inhoudelijke complexiteit, maar ook institutionele of procescomplexiteit. En er is doelcomplexiteit: wat vandaag goed was, is morgen achterhaald of verkeerd. Veel partijen doen mee, op verschillende schaalniveaus. Er is veel geregeld en geformaliseerd, maar er is ook een realiteit die daar voortdurend omheen beweegt en op reageert. Doelen lijken stabiel, maar ze zijn zelf ook veranderlijk - net zoals de parameters van succes niet helder maar juist beweeglijk en omstreden zijn. Dat impliceert dat op inhoudelijk vlak geen winst valt te behalen. Een analyse van de onderlinge relaties, het netwerk, is dan meer op zijn plaats. Maar ook partijen zijn wispelturig. Ze willen meer ruimte, maar accepteren weinig risico. Dat maakt leiderschap extra ingewikkeld. Om redenen die met de inhoudelijke kwesties zelf van doen hebben, maar ook om redenen die te maken hebben met de wijze van organiseren van de aanpak van vraagstukken zelf. Complexiteit is buiten, maar het is ook een interne of organisatiekwestie. Het is daarom van belang om de vraagstukken centraal te blijven stellen bij het organiseren van de aanpak: voor wat is dit een oplossing?