2.3.1.3.5.5.1 Doelcomplexiteit

Doelcomplexiteit betekent dat het doel dat doorgaans als richtinggevende factor voor het gehele handelen fungeert, instabiel is; er is sprake van 'moving targets'.

Hoe doe ik dat? 

  1. U weet dat wat vandaag goed was, morgen achterhaald of zelfs verkeerd kan zijn. U kijkt kritisch naar de klassieke methodes die uitgaan van strakke planning
  2. U beseft dat als de doelen niet stabiel zijn, dat ook geldt voor de succescriteria.
  3. U realiseert zich dat er op verschillende niveaus sprake is van allerlei verschillende, en niet zelden ook tegenstrijdige deelbelangen
  4. U kijkt kritisch naar wat is geregeld en geformaliseerd. U bouwt de brug terwijl u er over heen loopt. U creëert

Meer weten? Zie Dynamisch complexe systemen