x. Mindset

DE MINDSET van de CREATIEVE PROFESSIONAL: EEN SYSTEEMTHEORETISCH PERSPECTIEF

FM dd 23 08 2018

Voorwoord

Betoog: Algemene systeemtheorie & metacompetenties: kernbegrippen

 1. Besturingsfilosofie
 2. Systeem in focus: actoroptiek
 3. Model van Menselijk Activiteiten Systeem: onderscheid tussen gedragscompetenties en metacompetenties
 4. Complexiteit (Snowden)
 5. Omgeving: dynamisch, contingent, grenzen (open, gesloten, selectief open)
 6. Procesfilosofie:  input – throughput – output & outcome
 7. Besturend Orgaan en Bestuurd Systeem; facilitaire veranderingsstrategie
 8. Interdependentie: AHMAS
 9. Feedback & feed forward
 10. Opschaling. Aggregatieniveaus, systeemniveaus: opschaling (Boulding, Joore, Bronfenbrenner), Community of Practice, informeel netwerk
 11. Mind(set) als autopoëtisch, zelfreferentieel systeem (Maturana & Verala, Luhmann)
 12.  Koppeling van systemen (boundery crossing; interlocking): organiseren als proces;
 13.  Institutionalisering. Model van een levensvatbaar systeem (viable systems; Beer): recursies, verbindingen (alignment). 
 14. Duurzame systeeminnovatie (Rotmans)
 15. Soft Systems Methodology (Checkland)
 16. Werken met grenzen (Midgley); ontwerp van intermediaire systemen
 17. Communicatie axioma’s
 18. Coaching & dubbele contingentie/hermeneutiek: Gadamer, Luhmann, Giddens
 19. Kunstbeschouwing: het kunstwerk als agency