2.1.4.6 Grenzen

Een open systeem staat het individu in interactie staat met de buitenwereld. De gezinstherapeut Minuchin maakt onderscheid in verschillende typen grenzen: gesloten,  open of selectief open. Bij gesloten grenzen schermt het individu zich af van de buitenwereld. In geval van een te open grenzen dreigt het individu (systeem) de speelbal te worden van wisselvallige (contingente) externe factoren. Besturing vindt in dat geval van buitenaf plaats. Bij selectief open grenzen zorgt de actor voor grenscontrole.

In schema:

 

Gesloten grenzen:   ---------------------------------

 

Open grenzen:         …………………………..

 

Selectief open grenzen:  - - - - - - - - - - - -

 

De creatieve professional is in staat om grenzen te bewaken. Open grenzen leiden tot chaos. Gesloten grenzen tot rigiditieit. Grenscontrole bestaat uit de keuze voor selectief open grenzen. Input (relevante informatie) uit de buitenwereld wordt gefilterd en op basis van perceptie geïnterpreteerd. De actor bepaalt welke informatie relevant is.