2.1.4.8

Besturend Orgaan en Bestuurd Systeem

 

De Leeuw maakt onderscheid tussen Besturend Orgaan (BO) en het Bestuurd Systeem (BS). De verhouding tussen BO en BS ziet De Leeuw als een spel. 

Dit spel speelt zich af in een dynamische omgeving (Environment). 

In schema:

 

 

Het Besturend Orgaan zorgt voor besturing. De Leeuw spreekt van Voorwaarden voor Effectieve Besturing (VEB)

Effectieve besturing is volgens De Leeuw afhankelijk van de volgende voorwaarden:

1.         Doelstelling, Weltanschauung, besturingsfilosofie 

2.         Model van het bestuurd systeem (BO): keuze voor een model (metacompetenties, (MAS, CanMeds) 

3.         Informatie over de omgeving en actuele toestand van het open systeem 

4.         Voldoende stuurmaatregelen 

5.         Capaciteit van informatieverwerking