2.1.4.18 Communicatie

18. COMMUNICATIE EN SYSTEEMTHEORIE

 

Communicatieprincipes & metacompetenties (Watzlawick c.s.)

     Psychologisch kapitaal: Niet niet communiceren

     Sociaal kapitaal: symmetrische en complementaire communicatie, interactie als circulaire causaliteit, relaties, coalitievorming, dyades en triades

     Cultureel kapitaal: analoge en digitale communicatie (mind/brain)

     Betrekkingsniveau (onderstroom; EQ) en inhoudsniveau (IQ; bovenstroom)

     Operationeel kapitaal: interpunctie

     Intellectueel kapitaal: rekalibrering, instelling van nieuwe communicatieregels

     Innovatief kapitaal: grenzen verleggen, boundery crossing, keuze voor strategische alliantie partners

     Creatief kapitaal: nieuw dynamisch evenwicht (homeostase), interdependentie (verandering van 1 element heeft gevolgen voor het totaal); Gestalt: geheel is meer dan de som der delen; integratie, synthese, patroonherkenning, reconfiguratie, innovatieve oplossingen op een ander of op een hoger systeemniveau. Mindset als configuratie en mentale herprogrammering

     Metacommunicatie: communiceren over communicatie

     Patroonherkenning (redundantie): onderstroom (betrekkingsniveau) en bovenstroom (inhoudsniveau). 

     Equifinaliteit: langs verschillende wegen kan een creatieve oplossing worden bedacht voor een complex probleem

     Multifinaliteit: vanuit dezelfde startpositie ontstaat andere output & outcomes

     Verandering van 1 element (gedragscompetentie) of van 1 aspect heeft invloed op het totale systeem

 

Verwante methodieken

     Risico management

     Oplossingsgericht werken

     Risico management, zwarte zwanen (Patrick Hudson, Taleb)

     Metacompetenties als rivaliserende waarden (Quinn, Graves)