4. Creatief denken

Bij innovatie en taaie vraagstukken is creatief denken het devies.  

Hoe doe ik dat?

  1. U orienteert zich op innovatie en taaie vraagstukken als probleem
  2. U kiest een oplossingsrichting
  3. U stelt zichzelf een aantal kernvragen
  4. U kiest een theoretisch fundament als vertrekpunt
  5. U maakt gebruik van een bijpassende methode
  6. U analyseert uw resultaten
  7. U plaatst uw bevindingen in perspectief door middel van discussie 
  8. U vertaalt uw nieuwe inzichten naar de praktijk (zie B. Methodiek: 2. Metacompetenties)
  9. U kijkt de kunst af bij dit educatieve programma (ELO-E-yours CLAS).