4.3 Kernvragen

Kernvragen zijn die vragen die men zichzelf kan stellen om tot een oplossingsrichting, een koers te komen. 

Hoe doen we dat?

  1. Welke filosofische uitgangspunten en theoretische vooronderstellingen liggen ten grondslag aan het model van metacompetenties, waarmee het denkproces van creatieve professionals in kaart kan worden gebracht? 
  2. Op welke wijze kunnen de metacompetenties worden gebruikt als ontwerpcriteria voor het ontwerpen van educatieve programma’s (bijvoorbeeld op het gebied van HRD en Kunstbeschouwing)?

Als afgeleide van deze kernvragen, zijn een aantal voorlopige deel- en vervolgvragen geformuleerd: zie 1.1.3.1